Skip to content

STATUTI I AAK-së

Raportet e Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës

Raporti i AAK – TM1 2023 > KLIKO KËTU
Raporti i AAK – TM2 2023 > KLIKO KËTU
Raport Tre Mujor I AAK > KLIKO KËTU
Raporti Financiar TM1 2022 > KLIKO KËTU
Raporti Financiar TM2 2022 > KLIKO KËTU
Raporti Financiar TM3 2022 > KLIKO KËTU
Raporti Financiar TM4 2022 > KLIKO KËTU
Raporti Vjetor Financiar 2022 > KLIKO KËTU
Forma E Shkurtet E Raportit Financiar 2022 > KLIKO KËTU
Raporti Financiar Vjetor 2021 > KLIKO KËTU
Raporti Zgjedhje Lokale 2021 > KLIKO KËTU
Raporti Zgjedhje Parlamentare 2021 > KLIKO KËTU
Raporti Financiar Vjetor 2020 > KLIKO KËTU
Raporti – TM4 2020 > KLIKO KËTU
Raporti Financiar Vjetor AAK – ALB 2020 > KLIKO KËTU
Raport Financiar i Zgjedhjeve Parlamentare 2019 > KLIKO KËTU
Raporti Financiar Vjetor 2019 > KLIKO KËTU
Raporti Financiar Vjetor AAK – ALB 2019 > KLIKO KËTU
Raporti Financiar – Zgjedhjet E Parakohshme Nacionale 2019 > KLIKO KËTU
Raporti Financiar Vjetor AAK > KLIKO KËTU
Raporti Vjetor 2018 > KLIKO KËTU

Raportet e Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës për vitin 2017


PDF