fbpx

Forma e shkurter e raportit

KLIKO KËTU

Raporti financiar vjetor AAK – ALB 2018

KLIKO KËTU

Raporti Vjetor 2018

KLIKO KËTU

Raport financiar i Zgjedhjeve Parlamentare 2019

KLIKO KËTU

Raporti Financiar Vjetor 2019

KLIKO KËTU

Raporti financiar vjetor AAK – ALB

2019

KLIKO KËTU

2019 Raporti financiar – Zgjedhjet e parakohshme Nacionale

KLIKO KËTU

Raporti Financiar Vjetor 2020

KLIKO KËTU

Raporti – TM4 2020

KLIKO KËTU

Raporti financiar vjetor AAK – ALB –

2020

KLIKO KËTU

Raporti Financiar Vjetor 2021

KLIKO KËTU

Raporti Zgjedhje Lokale 2021

KLIKO KËTU

Raporti Zgjedhje Parlamentare 2021

KLIKO KËTU

Raport tre mujor i AAK

KLIKO KËTU

Raporti financiar TM1 2022

KLIKO KËTU

Raporti financiar TM2 2022

KLIKO KËTU

Raporti financiar TM3 2022

KLIKO KËTU

Raporti financiar TM4 2022

KLIKO KËTU

Raporti Vjetor financiar 2022

KLIKO KËTU

Forma e shkurtet e raportit financiar 2022

KLIKO KËTU