fbpx

Në Kosove

Google map – Hapet faqe me harten e kosoves, dhe listen e degeve, Per secilen dege, Pershkrimi I adreses, Kyetarit te deges, adresa, kontakt