fbpx

Home

100% KOSOVË

2019 - 2023

Programi 100% Kosovë është përmbledhje e veprimeve dhe politikave thelbësore për ruajtjen dhe zhvillimin e Kosovës. Ky program është vizion për një të ardhme më të mirë për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe për gjeneratat që vijnë. Është kod për siguri, për mirëqenie, për arsim cilësor, për dinjitet dhe për drejtësi.

Një qeverisje e përgjegjshme e kupton Republikën si tërësi sektorësh të veçantë, por që kanë ndërveprim dhe ndërvarësi. Programi zgjedhor AAK/PSD, i bazuar në prioritete të veçanta, orientohet kah e mira dhe interesi i përgjithshëm.

Në qendër të Programit tonë është qytetari. Jo si njësi e veçantë, jo vetëm si person, por si kategori politike e juridike. Qytetari është burim sovraniteti, subjekt i së drejtës, vetëdije kulturore, është agjent pune e zhvillimi…

BASHKË PËR

100% KOSOVË!

Nuk mjaftonë as 1001 zotime, aq sa ka nevojë vendi ynë.

Megjithatë, priotitetet duhet t’i vendosim. Këto janë 100 prioritetet e mia konkrete.

sikurse në 18 muaj të qeverisjes që kam tejkaluar zotime, ashtu do të ndodhë edhe në qeverisjen e ardhshme.

Qytetarë dhe miq, më mbani për fjalë për atë që ju them.

Bashkë për 100% Kosovë!

Sinqerisht, 

Ramush 
Haradinaj
AAK Apliko Antaresohu behu antar i Partis

Bëhu pjesë e Partisë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës

ANËTARËSOHU: